Bussen Isac

Mange idrettslag har utfordringer med å samle nok foreldre til å forestå kjøring der hvor de unge og håpefulle for eksempel skal delta på cuper og arrangementer hvor deltagelse krever transport. Denne type transportoppdrag; bringe barn og ungdom frem og tilbake til små og store idretts– og kulturarrangementer, er bussen Isacs hoved-virkeområde. Transporttjenester med Isac innenfor de nevnte områder kan utføres kostnadsfritt for de lag/foreninger som får sitt transportønske innvilget. Vi presiserer at Isac kun kan bidra på turer der det ikke finnes øvrige/eksisterende transportalternativ.

Isac har en maks kapasitet på 49 passasjerer. Innvendig finnes både toalett og kjøkkenløsning, samt teknisk utstyr som trådløs mikrofon, guidekamera og frontkamera. Egen Isachsen-sjåfør kjører til det enkelte innvilgede turoppdrag.

På grunn av stor etterspørsel gjør vi oppmerksom på at det er en naturlig begrensning, for hvor mange søknader vi har mulighet for å innvilge. Det enkelte transportoppdrag er begrenset til dagstur kun, det er ikke mulig å søke om Isac til oppdrag som involverer retur dag 2.

Ønsker du å søke om bruk av Isac kan du søke om dette ved å sende e-post til buss@isachsenas.no

Normalt vil du få tilbakemelding på søknaden din innen 10 dager.

Søknaden må inneholde følgende:

  • Navn på lag/organisasjon
  • Navn på kontaktperson, telefon og e-post
  • Info om din organisasjon og formål med turen
  • Praktisk info: Antall passasjerer, avreisested og ankomststed
  • Dato og klokkeslett for avreise til og fra

Får du søknaden din innvilget ønsker vi at du tar et par bilder sammen med bussen og sender oss i retur. Bildene kan selvfølgelig gjerne også deles på deres egne sosiale medier.

Kongsberg IF som har lånt Bussen Isac