Verdier og kultur

Kulturen i Isachsen har blitt til over lang tid og er fundamentet i vårt firma og vår arbeidshverdag. Kulturen er summen av våre holdninger, verdier og felles retningslinjer og som skaper en felles «identitet».

Verdiene til Isachsen: På, ryddig, lønnsom, humoristisk og miljøbevisst

Vi gjør det! Vi er best på forståelse, handlekraft og gjennomføring.

Slagordet sammen med verdiene våre danner fundamentet for hva vi definerer som Isachsen-kulturen. Resultatet av våre verdier og vårt slagord gjør at vi har innsats, handlekraft, samarbeid, humor, trivsel, en enorm stå-på-vilje og en løsningsfokusert holdning. Isachsen-kulturen er viktig. Den skal ivaretas, videreutvikles og være gjenkjennbar i alle ledd.

Slagord: Vi gjør det!

Vi er best på forståelse, handlekraft og gjennomføring.