Verdier og kultur

Kulturen i Isachsen har blitt til over lang tid og er fundamentet i vårt firma og vår arbeidshverdag. Kulturen er summen av våre holdninger, verdier og felles retningslinjer og som skaper en felles «identitet».

Vi gjør det! Vi er best på forståelse, handlekraft og gjennomføring.

Slagordet sammen med verdiene våre danner fundamentet for hva vi definerer som Isachsen-kulturen. Resultatet av våre verdier og vårt slagord gjør at vi har innsats, handlekraft, samarbeid, humor, trivsel, en enorm stå-på-vilje og en løsningsfokusert holdning. Isachsen-kulturen er viktig. Den skal ivaretas, videreutvikles og være gjenkjennbar i alle ledd.

Slagord: Vi gjør det!

Vi er best på forståelse, handlekraft og gjennomføring.