Lærling

LÆRLING – EN INVESTERING FOR FREMTIDEN

Vi i Isachsen vet vi hvor viktig det er å utdanne nye fagarbeidere, og hvert år tar vi inn et godt antall nye lærlinger. Lærlinger er et stort satsningsområde for oss. Målet vårt er å utdanne fremtidens fagarbeidere som styrker oss som bedrift, samtidig som vi sikrer rekruttering til bransjen. Lærlinger er en viktig ressurs for samfunnet for at dyktige fagarbeidere og ledere kan bygge fremtidens Norge.

Læretiden vil variere fra 18-30 mnd avhengig av fag og hvilket utdanningsløp du er i. I denne perioden vil du få gode kunnskaper innenfor faget både teoretisk og praktisk, og du vil få spennende utfordringer for å gi deg best mulig grunnlag for en fremtid i bransjen.

 

Hvorfor søke lærlingeplass hos Isachsen?

Det er mange gode grunner til å velge Isachsen og vi legger stor vekt på opplæring og oppfølging for at du skal få størst mulig utbytte av lærlingetiden.

Ved oppstart av læretiden får du som lærling en egen instruktør som skal bidra til utvikling, trygghet og mestring. Vi er opptatt av kvaliteten på opplæringen, og vi skal bidra til å utvikle dyktige fagarbeidere som trives i jobben, og som kjenner trygghet og opplever mestring.

Som lærling hos Isachsen er du ikke alene. I løpet av tiden din som lærling hos oss arrangeres det flere sosiale samlinger for både lærlinger og instruktører. I tillegg har vi et eget opplæringssenter hvor du kan få prøve deg «på trygg grunn» før arbeidet starter på anlegg.

Andre gode grunner til å velge oss:

  • Du får alle nødvendige kurs
  • Fri telefon og 30GB data pr mnd
  • God utvidet helseforsikring
  • Yrkesbil (med unntak av noen fagområder)
  • Et stort antall av våre tidligere lærlinger har fått tilbud om fast jobb hos oss etter endt lærlingtid

Sammen med deg skal vi bidra til at du får en flott lærlingetid på veien til fagarbeider!

Har du lyst til å søke?

I dag har vi 24 lærlinger hos Isachsen, og hvert år gleder vi oss til å ønske nye lærlinger velkommen på laget.

Vi har lærlinger innenfor følgende fagområder:

Anleggsmaskinfører
Vei- og anleggsfagarbeider
Anleggsrørleggerfaget

Søknadsfrist er 01. mars. Ønsker du å melde din interesse for å være lærling hos oss utenfor søknadsperioden eller har spørsmål angående lærlingeløpet vårt er det bare å ta kontakt med oss via mail til laerling@isachsenas.no

 

Velkommen på laget!

Her kan du se et innblikk i velkomstsamlinger.

Mottakssamling nye lærlinger 2023

Mottakssamling nye lærlinger 2022

Opplæringssenter

Vi har et eget opplæringssenter hvor du kan få prøve deg «på trygg grunn» før arbeidet starter på anlegg.

Lærlingesamlinger

Vi arrangerer egne samlinger for våre lærlinger, ofte sammen med instruktør. Her er det fokus på økt kompetanse, trivsel og samhold.

Fagarbeider – en hederstittel

Hos oss utvikles du til å bli en dyktig fagarbeider, hvor fagbrevet kan være inngangen til en fast, trygg og spennende jobb med store utviklingsmuligheter. Vi verdsetter fagkompetanse og det anses som en hederstittel den dagen du som lærling kan skilte med fagbrev som fagarbeider.