Lærling

Fagarbeidere er en viktig ressurs for samfunnet, og for å bygge fremtidens Norge trenger vi flere flinke og dyktige fagarbeidere. Ved at vi har stort fokus på lærlinger utdanner vi vår egen arbeidskraft, vi styrker vår egen organisasjon, samt at vi sikrer rekruttering til bransjen.

Lærlinger er fremtidens dyktige fagarbeidere og ledere! For oss er dette et svært viktig satsningsområde. Vi legger stor vekt på opplæring og oppfølging for størst mulig utbytte av lærlingetiden og for å gi et best mulig grunnlag som fremtidig fagarbeider.

I Isachsen har vi over 30 lærlinger innenfor ulike fagområder som er på vei til å bli fagarbeidere. Læretiden er en opplæringsperiode hvor det er lov å prøve og feile. Vi skal bidra til å utvikle dyktige fagarbeidere som trives i jobben, og som kjenner trygghet og opplever mestringsfølelse. Vi er opptatt av kvaliteten på opplæringen vi yter til hver og en. Alle våre lærlinger har en egen instruktør som følger deg igjennom hele lærlingperioden frem til fagbrev.

Vi ønsker lærlinger innenfor følgende fagområder:

  • Anleggsmaskinfører
  • Vei- og anleggsfagarbeider
  • Yrkessjåfør
  • Betongfagarbeider

Ønsker du å søke om lærlingplass hos oss bør du følge med på vår hjemmeside ved årsskifte. Det vil da bli lagt ut mer informasjon og det åpnes for mulighet for å søke lærlingeplass.

Er det andre spørsmål eller du ønsker å komme i kontakt med oss vedrørende lærling kan dette sendes til laerling@isachsenas.no

Opplæringssenter

Hos oss har vi et eget opplæringssenter hvor du kan øve. Vi har moderne simulatorer både for gravemaskin, hjullaster og dumper samt utstyr for rørlegging og kum-montasje. Opplæringssenteret er til for å brukes og kan også benyttes utenfor arbeidstiden.