Lærling

Lærlinger – en investering for fremtiden

Lærlinger er fremtidens dyktige fagarbeidere og ledere! Og for å bygge fremtidens Norge trenger vi stadig flere!

Fagarbeidere er en viktig ressurs for samfunnet, og for oss i Isachsen er dette et svært viktig satsningsområde. Ved at vi har stort fokus på lærlinger utdanner vi vår egen arbeidskraft, vi styrker vår egen organisasjon, samt at vi sikrer rekruttering til bransjen.

 

Hvorfor velge Isachsen?

Vi har et høyt fokus på å gi deg som lærling et best mulig grunnlag som fremtidig fagarbeider. Vi legger stor vekt på opplæring og oppfølging for at du skal få størst mulig utbytte av lærlingetiden.

Vi er opptatt av kvaliteten på opplæringen vi yter til hver og en. Vi skal bidra til å utvikle dyktige fagarbeidere som trives i jobben, og som kjenner trygghet og opplever mestringsfølelse.

Ved oppstart av læretiden får du som lærling en egen instruktør som skal bidra til nettopp dette – utvikling, trygghet og mestring.

Hos oss blir du også del av at større lærlingelag og får delta på samlinger for lærlinger og instruktører. Du får nødvendige kurs og får tilgang til ansattgoder som blant annet fri telefon og en god helseforsikring.

Og – sammen med deg skal vi bidra til at du får en flott lærlingetid på din vei til fagarbeider!

 

Lyst til å søke lærlingeplass hos oss?

Vi ønsker lærlinger innenfor følgende fagområder:

  • Anleggsmaskinfører
  • Vei- og anleggsfagarbeider
  • Anleggsrørleggerfaget
  • Yrkessjåfør
  • Betongfagarbeider (til vårt datterselskap Nordisk Sprøytebetong AS)

Søknadsportalen åpnes her i starten av januar og vil være åpen frem til 01. mars. 

 

Ved spørsmål eller du ønsker å komme i kontakt med oss vedrørende lærling kan dette sendes til laerling@isachsenas.no

 

Lærlinger hos Isachsen

I Isachsen har vi omkring 25 lærlinger innenfor ulike fagområder.

Hvert år tar vi inn nye lærlinger og hvert år gleder vi oss til å ønske våre nye lærlinger velkommen på laget. Her kan du se et innblikk i velkomstsamlingen juni 2022:

Opplæringssenter

Hos oss har vi et eget opplæringssenter hvor du kan øve. Vi har moderne simulatorer både for gravemaskin, hjullaster og dumper samt utstyr for rørlegging og kum-montasje. Opplæringssenteret er til for å brukes og kan også benyttes utenfor arbeidstiden.

Lærlingesamlinger

Som lærling hos oss får du delta på egne samlinger, ofte sammen med instruktør. Her er det fokus på økt kompetanse, trivsel og å bli bedre kjent.

Fagarbeider – en hederstittel

I løpet av lærlingetiden utvikles lærlingene våre til å bli dyktige fagarbeidere. Fagbrevet er inngangen til en fast, trygg og spennende jobb hvor utviklingsmulighetene er store. Fagkompetansen verdsettes i firmaet og det anses som en hederstittel den dagen du som lærling kan skilte med fagbrev som fagarbeider.