Anlegg

Vi utfører anleggsarbeid innenfor vei, VA og grunnarbeid. Kombinasjonen av lang erfaring, kompetent arbeidskraft og tilpasset utstyrspark er et av våre fortrinn som gjør at vi er konkurransedyktige i anleggsmarkedet. Vi er løsningsorienterte og opptatt av god dialog med både kundene og aktørene som ivaretar de ulike fagentreprisene på bygg- og anleggsplassene. Arbeidet skal alltid imøtekomme kundens forventninger, og vi strekker oss langt i å overholde planlagt fremdrift, også når det oppstår uforutsette utfordringer.

Vår anleggsvirksomhet er organisert i to avdelinger:

Avdeling BVT

Utfører prosjekter innenfor vei, VA og grunnarbeid primært i Buskerud, Vestfold og Telemark.

Avdelingsleder BVT

Avdeling Oslo

Utfører prosjekter innenfor vei, VA og grunnarbeid primært i Oslo og omegn.

Espen Snipen
Espen Snipen

Avdelingsleder Oslo