Støtteordninger og sponsorater

Isachsens sponsorater og øvrige støtteordninger er en viktig del av vår samfunnsansvar-plattform. Vi er en aktiv støttespiller i lokalmiljøet gjennom blant annet økonomiske bidrag til frivillige organisasjoner og breddeidretten med særlig fokus på barn- og unge. I tillegg yter vi bidrag til utvalgte humanitære prosjekter og noen regionale idrettsklubber. Vi yter ikke støtte til enkeltpersoner.

Vi gjør oppmerksom på at søknadsperioden er hvert år fra 1. november til 15. desember. Søknad sendes til: spons@isachsenas.no