HMS

HMS

Vårt øverste mål er at alle skal komme trygt hjem. Vi har et mål om å oppnå null skader i våre anleggsprosjekter og vi skal være med på å skape trygge arbeidsplasser. For å oppnå selskapets målsetning har HMS høyeste  prioritet i alt vi gjør.

Som arbeidsplass skal Isachsen Anlegg gjenkjennes av gode arbeidsvaner, god sikkerhetskultur og et godt  arbeidsmiljø. Ved å jobbe målrettet og systematisk vil en oppnå gode resultater og en trygg og sikker  arbeidsplass.

Vi er sertifisert på ISO standard 45001:2018 Arbeidsmiljø og 14001:2015 Miljø.

 

Kvalitet

Som ledd i vårt kvalitetsarbeid har vi som mål å levere tjenester til markedets forventninger. Vi arbeider kontinuerlig for å skape kvalitet over de prosesser og aktiviteter som utføres.

Ved å jobbe igjennom vårt intrigerte styringssystem sørger vi for riktig risikohåndtering, oppfølging og håndtering av uønskede hendelser – og sammen jobbe med forbedringer på tvers av selskapet.

Vi er sertifisert på ISO standard 9001:2015 Kvalitet.