Etikk og bærekraft

Samfunnsansvaret i Isachsen er basert på vårt verdigrunnlag og vår bedriftskultur, og er en naturlig del av selskapets operative virksomhet. Vi skal kjennetegnes gjennom våre etiske retningslinjer som setter høye krav til god forretningsskikk, HMS-arbeid og andre bransjestandarder som ivaretar ansvarlig utførelse og kvalitetssikring av vårt arbeid. I Isachsen definerer vi bærekraftig entreprenørskap som sunn økonomisk drift hvor vi tar sosialt ansvar og miljømessig hensyn til våre omgivelser. Vi skal skape trygghet og verdier for lokalsamfunn, våre ansatte og våre eiere.

Åpenhetsloven

Vårt samfunnsansvar omfatter arbeid for et seriøst arbeidsliv med respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Som en del av Infra Group jobber vi i tråd med konsernets retningslinjer og gjeldende lovverk, herunder Åpenhetsloven. Mer om dette finner du på konsernets hjemmesider.