Etikk og bærekraft

Samfunnsansvaret i Isachsen er basert på vårt verdigrunnlag og vår bedriftskultur, og er en naturlig del av selskapets operative virksomhet. Vi skal kjennetegnes gjennom våre etiske retningslinjer som setter høye krav til god forretningsskikk, HMS-arbeid og andre bransjestandarder som ivaretar ansvarlig utførelse og kvalitetssikring av vårt arbeid. I Isachsen definerer vi bærekraftig entreprenørskap som sunn økonomisk drift hvor vi tar sosialt ansvar og miljømessig hensyn til våre omgivelser. Vi skal skape trygghet og verdier for lokalsamfunn, våre ansatte og våre eiere.