Etikk og bærekraft

Bærekraft

Isachsen Anlegg visjoner og verdigrunnlag er styrende for hvordan vi skal opptre i samfunnet. En av våre strategier er å gjennomføre vårt videre arbeid i samfunnet på en bærekraftig måte, der bærekraft er intrigert i beslutningsprosesser og den daglige driften. De verdiene vi skaper skal bidra til en bærekraftig utvikling for samfunnet rundt oss, våre interessenter og for selskapet.

 

Etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer definerer de grunnholdninger for hvordan vi jobber, opptrer og forholder oss til kollegaer, kunder, interessenter, leverandører og samfunnet rundt oss.

Det forventes at våre underentreprenører, innleide og andre samarbeidspartnere følger disse, og gjennom kontrakt stiller vi krav til leverandørleddet om å respektere grunnleggende krav til miljø, sosiale forhold og etisk forretningsvirksomhet.

 

Åpenhetsloven

Vårt samfunnsansvar omfatter arbeid for et seriøst arbeidsliv med respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Som en del av Infra Group jobber vi i tråd med konsernets retningslinjer og gjeldende lovverk, herunder Åpenhetsloven. Mer om dette finner du på Infra Groups hjemmesider.

Her finner du vår redegjørelse etter åpenhetsloven juli-desember 2022.