Behandling av personopplysninger i Isachsen Anlegg

Opplysninger som du oppgir når du kontakter oss, mottar nyhetsbrev eller fyller ut skjemaer på dette nettstedet, er nødvendig for å kunne håndtere din forespørsel. Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Kontaktinformasjonen til Isachsen Anlegg er:

Adresse:                        Isachsen Anlegg AS, Teglverksveien 100, 3057 Solbergelva
E-post:                           post@isachsenas.no
Telefon:                          32 23 24 00
Organisasjonsnr.:          970 999 507

Personvernansvarlig/behandlingsansvarlig: Gry Lene Kløvstad

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte HR leder Gry Lene Kløvstad pr epost: grylene.klovstad@isachsenas.no

Isachsen Anlegg AS inkluderer også datterselskapene Nordisk Sprøytebetong AS og VS element AS.

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:  

  1. Besvare henvendelser som kommer inn til oss hvor personopplysninger er nødvendig for å kunne bistå deg. Dette kan typisk være via kontaktskjema, epost-henvendelse, utfylling av søknader/skjemaer eller du kontakter oss på annen måte. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining og vi har vurdert det slik at det er nødvendig for å oss for å lagre disse personopplysningene for å følge opp din henvendelse. Personopplysninger kan typisk være navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.
  2. Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.
  3. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av berettiget interesse eller etter avtale med deg.
  4. For samarbeid med byggherre, kunder, leverandører og samarbeidspartnere er det nødvendig å lagre informasjon for å kunne gjennomføre oppdrag og prosjekter. Dette kan typisk være navn, epost, telefonnummer og eventuelle andre personopplysninger vi anser som nødvendig. Behandlingen skjer på grunnlag av berettiget interesse eller etter avtale med deg.
  5. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her https://isachsenanlegg.no/gdpr-og-personvern/. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Isachsen Anlegg bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.  

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med behandlingsansvarlig på e-post. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta kontakt med behandlingsansvarlig på e-post.

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.