Om Isachsen

Isachsen Anlegg teller rundt 300 ansatte og er en anleggsentreprenør med nedslagsfelt over store deler av Østlandet. Selskapet ble stiftet i 1986 og med over 37 års fartstid i anleggsbransjen er nettopp erfaring en av våre største styrker. Med kompetent arbeidskraft og tidsriktig utstyrspark er vi godt rustet til å konkurrere på bærekraftige anleggsprosjekter.

I Isachsen er sikkerhet av høyeste prioritet – alle skal trygt hjem hver dag! Vi er svært opptatt av trivsel, og vår arbeidskultur er preget av humor, handlekraft og gjennomføring.

Vår kjernevirksomhet er vei, VA og grunnarbeid.

Isachsen Anlegg er en del av konsernet Infra Group. Konsernets samlede spisskompetanse utgjør et meget sterkt fagmiljø innenfor anleggssektoren.