Geomatikk

Vi dekker dine behov for Geomatikk-tjenester

Vi utfører alt av landmåling og stikningstjenester innenfor vei-, VA-anlegg og tomtearbeid. Alt arbeid utføres og dokumenteres i henhold til offentlige krav og bedriftens KS-system, samt eventuelle tilleggskrav. Vi utfører arbeid for både privat- og proffkunder.

I tillegg til tradisjonelle stikningstjenester benytter vi droner og kameraer for 3D-modellering av terrenget. Ved bruk av droner og kameraer før, underveis og i etterkant av prosjektet, sikrer du deg historiske data og omfattende dokumentasjon på utført arbeid. Vi produserer 2d og 3d modeller av terrenget og leverer digitale arbeidsgrunnlag for deres prosjekt etter deres behov.

Vi utfører tjenester som:

  • Alt av stikningstjenester for alle typer nye VA anlegg
  • Registrering av eksisterende VA anlegg og utarbeidelse av dokumentasjon
  • Digitale terrengmodeller (DTM) med drone for 2d- og 3d-modeller av terrenget
  • Anleggstikking og dokumentasjon for alle typer veger og anlegg
  • Innmåling av eksisterende infrastruktur for bruk i planlegging eller som ren registrering
  • Utarbeidelse av NVDB/ FKB for egne utførte arbeider.
  • Setningsmåling og oppfølging

Stikningstjenester for bolig- og hyttetomter

Vi tilbyr tjenester som dekker alle behov for innmåling, utstikking, koordinatfesting, terrengmodeller og dokumentasjon med stikningsingeniører. Enten det er til privat bruk, ren dokumentasjon, planlegging eller som del av byggesak etter plan- og bygningsloven, tilbyr vi komplette leveranser.