Om Isachsen

Isachsen Anlegg teller rundt 350 ansatte og er en anleggsentreprenør med nedslagsfelt over store deler av Østlandet. Selskapet ble stiftet i 1986 og med over 37 års fartstid i anleggsbransjen er nettopp erfaring en av våre største styrker. Med kompetent arbeidskraft og tidsriktig utstyrspark er vi godt rustet til å konkurrere på bærekraftige anleggsprosjekter.

I Isachsen er sikkerhet av høyeste prioritet – alle skal trygt hjem hver dag! Vi er svært opptatt av trivsel, og vår arbeidskultur er preget av humor, handlekraft og gjennomføring.

Vår kjernevirksomhet er vei, VA og grunnarbeid.

Isachsen Anlegg er sammen med Hæhre Entreprenør, Contur og Norsk Massehåndtering en del av HI Entreprenører.