Om Isachsen

Isachsen Anlegg teller rundt 400 ansatte og er en anleggsentreprenør med nedslagsfelt over store deler av Østlandet. Selskapet ble stiftet i 1986 og med over 35 års fartstid i anleggsbransjen er nettopp erfaring en av våre største styrker. Med kompetent arbeidskraft og tidsriktig utstyrspark er vi godt rustet til å konkurrere på bærekraftige anleggsprosjekter.

I Isachsen er sikkerhet av høyeste prioritet – alle skal trygt hjem hver dag! Vi er svært opptatt av trivsel, og vår arbeidskultur er preget av humor, handlekraft og gjennomføring.

Vår kjernevirksomhet er vei, VA og grunnarbeid.