HMS

Isachsen Anlegg har et stort fokus på et godt HMS-arbeid. Vi har som mål at alle skal komme like hele hjem etter endt arbeidshverdag. Vi arbeider kontinuerlig for å skape trygghet og sikkerhet i arbeidet vi utfører, for egne ansatte og de som er rundt oss. Vårt forebyggende sikkerhetsarbeid prioriteres høyt.

Vi tar ansvaret for miljøet rundt oss og det jobbes målrettet for å minske påvirkning til ytre miljø. Vi skal fremme miljøsikkerhet, minimaliserer risikoen for ansatte, utslipp til ytre miljø og andre omgivelser.

Som ledd i vårt kvalitetsarbeid har vi som mål å levere tjenester til markedets forventninger. Vi arbeider kontinuerlig for å skape kvalitet over de prosesser og aktiviteter som utføres.

Vi er sertifisert på ISO standard 45001:2018 Arbeidsmiljø, 9001:2015 Kvalitet og 14001:2015 Miljø. Vårt ISO-arbeid styrker vår måte å jobbe på og bidrar til kontinuerlig arbeid for å nå våre mål.