Pukk, grus og deponi

Fra våre grustak og pukkverk leverer vi ulike typer sand, pukk og grus – både naturgrus og knuste masser. Vi er sertifiserte opp mot Kontrollrådet for levering av materialer til betongformål og til asfaltformål, og produserer materialer egnet til ubunden bruk. I tillegg driver vi også produksjon av resirkulert tilslag.

Vi leverer både til profesjonelle utbyggere innen bygg- og anleggsbransjen og til privatmarkedet. Privatkundene kan hente eller få levert singel, pukk, kulestein, grus og jord til pynting på gårdsplasser og i hager.

Mer informasjon om våre grustak, pukkverk og deponier finner du her: www.pukkgrus.no

Portrettbilde av Tron Gevelt
Tron Gevelt

Driftsleder

T: 970 11 046
E: tron.gevelt@isachsenas.no