NoDig

Spesialister på grøftefrie løsninger

Gjennom de senere årene har Isachsen gjennomført en rekke NoDig-prosjekter og opparbeidet seg en solid kompetanse og gjennomføringsevne innenfor NoDig-segmentet. Vi har dyktige medarbeidere med lang erfaring i bransjen samt en solid tilhørende utstyrspark.

Stadig flere byggherrer og ledningseiere vurderer gravefrie løsninger på prosjekter hvor vann- og avløpsnettet skal rehabiliteres. Mange prosjekter er også en kombinasjon av NoDig-løsninger og tradisjonell anleggsdrift. I tillegg til den spesifikke NoDig-kompetansen har vi i Isachsen bred kompetanse på tradisjonell anleggsdrift, og det er kombinasjonen av dette som er vår største styrke.

Mange av våre kunder er kommuner, private ledningseiere og utførende entreprenører i tillegg til selskapets egne prosjekter. Vi kan bistå med rådgivning, prosjektering og utførelse.

 

Hva er NoDig?

NoDig eller grøftefri rørlegging foregår ved å bruke eksisterende rør til fremføring av nye, eller etablering av helt nye rør i urørt terreng. Filosofien er at eksisterende rør – uansett tilstand – betraktes som en ressurs, blant annet som føringsveier for nye rør. NoDig-teknologien er i mange tilfeller en kostnadseffektiv og bærekraftig måte å fornye ledningsnettet på hvor fordelene er mange;

NoDig-metodene bidrar i mange tilfeller til å minske unødig støy, fører til mindre massetransport og redusert inngripen i eksisterende terreng. I byer og tettbebygde strøk har dette svært positive effekter for bomiljøet, og ikke minst med tanke på enklere trafikkavvikling i anleggsperioden. Samtidig er det åpenbare positive miljøeffekter.

Fagansvarlig NoDig

T: 413 59 875
E: knut.skorta@isachsenas.no