NoDig

Spesialister på grøftefrie løsninger

NoDig er en egen avdeling i Isachsen Anlegg som utfører oppdrag over hele landet. Mange av våre kunder er kommuner, private ledningseiere og utførende entreprenører.

Grøftefri rørlegging foregår ved å bruke eksisterende rør til fremføring av nye, eller etablering av helt nye rør i urørt terreng. Vi kan bistå med rådgivning, prosjektering og utførelse. De ulike metodene egner seg i varierende grad avhengig av tilstanden på det eksisterende røret.

  • Utblokking
  • Styrt boring
  • Hammerboring
  • Strømperenovering
  • Speilsveising

Les mer om hva vi kan tilby på nettsiden www.Isachsen-nodig.no